Nhập học vào TCC

Các bước của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình, từ đăng ký nhập học đến bắt đầu các lớp học tại TCC.

BƯỚC 1: Đăng ký nhập học

Làm thế nào để nộp đơn vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Quận Tarrant (TCC)?

Nộp một đơn xin nhập học đầy đủ.

Nộp đơn ngay với ApplyTCC

Nếu bạn nộp đơn với tư cách là sinh viên quốc tế, hãy truy cập trang Nộp đơn của Sinh viên Quốc tế.

Hạn chót nộp đơn nhập học là khi nào?

Nộp đơn của bạn ít nhất 7 ngày trước khi kỳ học bắt đầu.

Tìm các ngày quan trọng ở đây: Lịch học thuật.

Khi nào tôi sẽ biết liệu mình có được nhận vào TCC hay không?

Sau khi nộp đơn, hãy kiểm tra email cá nhân của bạn trong vòng 24-48 giờ.

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn tất cả các thông tin cần thiết.

BƯỚC 2: Nộp thêm thông tin

Sau khi chúng tôi chấp nhận bạn, bạn phải nộp thêm thông tin. 

Truy cập các trang web bên dưới để nộp thông tin này:

Sinh viên mới

Chỉ cung cấp các thông tin **nếu cần**:

Tốt nghiệp trung học phổ thông/học tại nhà 

Chỉ cung cấp các thông tin **nếu cần:

Người nhận Chứng chỉ Tương đương Trung học phổ thông

 • Chứng chỉ Chính thức về Tương đương Trung học phổ thông của Tiểu bang Texas, **hoặc**
 • Chứng chỉ Phát triển Giáo dục Tổng quát (GED) chính thức từ tiểu bang cấp

Liên hệ hoặc ghé thăm Văn phòng Tuyển sinh và Đăng ký để nộp thông tin này.

Không tốt nghiệp trung học phổ thông/Không có GED

BƯỚC 3: Gặp Cố vấn Thành công

Với cố vấn thành công, bạn sẽ:

 • Xem xét các yêu cầu Lần đầu tiên Đến Đại học (FTIC)
 • Hoàn thành Hoạt động Tiền Đánh giá (PAA)
 • Nhận giới thiệu Đánh giá Sáng kiến Thành công Texas (TSIA)
 • Tạo giới thiệu MyPlan (nếu chuyên ngành của bạn chưa quyết định)
 • Làm Bài đánh giá Sẵn sàng Trực tuyến (nếu đăng ký các khóa học trực tuyến)

Bạn nên bắt đầu bằng cách liên hệ với Cố vấn Thành công của chúng tôi.

BƯỚC 4: Hoàn thành các Yêu cầu Kiểm tra

Chúng tôi sẽ cho bạn biết những bài kiểm tra nào bạn cần làm trước khi học các lớp học.

Các bài kiểm tra có thể bao gồm:

Bạn nên ghé thăm Dịch vụ Kiểm tra.

BƯỚC 5: Gặp Cố vấn Nghề nghiệp

Cố vấn nghề nghiệp sẽ giúp bạn lập kế hoạch mục tiêu của mình. Bạn sẽ:

 • Xem lại điểm số đặt chỗ TSIA của bạn và xác định những khóa học nào cần học
 • Xem lại kết quả MyPlan của bạn (nếu bạn thiết lập điều này trong cuộc họp Cố vấn Thành công)
 • Sắp xếp Buổi Định hướng Sinh viên mới của bạn (NTO)

Kết nối với các cố vấn của chúng tôi.

BƯỚC 6: Tham dự Buổi Định hướng Sinh viên mới (NTO)

Trong buổi định hướng này, bạn sẽ học cách đăng ký các lớp học.

Bạn phải tham dự NTO.

BƯỚC 7: Nộp đơn xin hỗ trợ tài chính

Để Nộp đơn xin viện trợ liên bang:

Thời hạn:

Nộp đơn của bạn trước thời hạn ưu tiên:

 • Mùa thu - 1 tháng 3
 • Mùa xuân - 1 tháng 10
 • Mùa hè - 1 tháng 4

Tôi cần nộp đơn xin hỗ trợ tài chính thường xuyên như thế nào?

Nộp lại và nộp lại các tài liệu của bạn mỗi năm.

Bước tiếp theo là gì?

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email sinh viên và khu vực hỗ trợ tài chính của MyTCCTrack

Kiểm tra để xem tình trạng hỗ trợ tài chính của bạn.

Nếu bạn không nhận được thư từ TCC, có nghĩa là bạn không được hỗ trợ tài chính. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần tự trang trải chi phí học tập.

Bạn có thể truy cập vào đây để tìm hiểu về việc giải ngân hỗ trợ tài chính.

Nếu tôi là sinh viên không giấy tờ/Trì hoãn Hành động cho Người đến Mỹ khi còn trẻ (DACA) thì sao?

Nếu bạn là sinh viên không giấy tờ/DACA, bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của tiểu bang.

Điền vào Đơn xin Hỗ trợ Tài chính của Tiểu bang Texas (TASFA) và làm theo Danh mục Kiểm tra Tài liệu cho Sinh viên Không giấy tờ.

Nếu cần trợ giúp, hãy đặt lịch hẹn ảo với nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ Tài chính Sinh viên của chúng tôi.

Làm thế nào để được trợ giúp hoàn thành FAFSA của tôi?

Video trợ giúp

BƯỚC 8: Xác minh đơn của bạn (nếu áp dụng)

TCC có thể liên hệ với bạn để thực hiện quy trình xác minh.

TCC sẽ gửi thông báo đến email TCC của bạn và/hoặc khu vực hỗ trợ tài chính của MyTCCTrack nếu bạn được chọn và sẽ giải thích các bước tiếp theo cần làm. Không phải tất cả sinh viên đều nhận được email bổ sung này. Khoảng 30 phần trăm số sinh viên nộp đơn xin trợ cấp tài chính được lựa chọn để xác minh.

BƯỚC 9: Nộp tất cả các tài liệu khác theo yêu cầu của Dịch vụ Hỗ trợ Tài chính Sinh viên.

Xem series video Hỗ trợ Tài chính 101 nếu bạn có thắc mắc.

Cần giúp đỡ?

Vui lòng truy cập trang Học Tiếng Anh để biết thêm thông tin và liên hệ. Bạn có thể gửi câu hỏi đến LanguagePathwayProgram@tccd.edu.


Trường Cao đẳng Cộng đồng Quận Tarrant không đảm bảo các dịch vụ trên khuôn viên trường sẽ được hỗ trợ bằng các ngôn ngữ khác.

 

Updated March 29, 2024